Onze diensten

Technisch beheer
Passend binnen uw doelstelling adviseren wij de meest geschikte onderhoudskeuze. Voor nu en voor morgen. Correctief of planmatig. Dit doen wij met een team van technische specialisten. Specialisten die in staat zijn uw doelstelling te vertalen in een meerjarenonderhoudsplanning (mjop) en de gewenste onderhoudswerkzaamheden tegen de meest gunstige condities uit te laten voeren. Ons grote netwerk van uitvoerende bedrijven staat hiervoor garant. Alleen de beste bedrijven doen mee. De scherpste prijs wint. En daar profiteert u direct van.

Het juiste advies, een strakke planning, bewaking van budgetten en het toezien op het juiste eindresultaat zijn ons toevertrouwd. Een goede communicatie, daar ligt onze meerwaarde.

Onze servicedesk staat 24/7 klaar voor onze huurders. Registreren, beoordelen, coördineren en communiceren is wat zij doen. Met oog voor de huurder en de eigenaar.

Deeldiensten:

  • 24/7 Servicedesk
  • Coördinatie onderhoud
  • Conditiemetingen
  • Meerjarenonderhoudsplanningen (mjop)

Commercieel beheer
De hoogst haalbare klanttevredenheid, huuropbrengst, waardeontwikkeling en cashflow. Dat staat voorop als wij het commercieel beheer van uw vastgoed verzorgen. Wij toetsen de mogelijkheden van uw object voortdurend aan de gebruikerswensen, de marktontwikkelingen en uw beleidsdoelen. Rekening houdend met alle juridische obstakels en kansen. Wij ontwikkelen voor u nieuwe marketingconcepten en voeren deze ook uit. Al dan niet gebruikmakend van de expertise en inzet van vb&t’s regionale makelaarskantoren.

Deeldiensten:

  • Verhuur van woningen
  • Huurprijsadvisering
  • Opstellen puntenwaarderingen
  • Verhuur en advies nieuwbouw woningen
  • Verhuurbemiddeling commercieel onroerend goed

Financieel beheer
Een goede vastgoedadministratie vereist een strak proces en maximale transparantie. vb&t Vastgoedmanagement verzorgt uw huurincasso, crediteurenadministratie, contractadministratie en stook- en servicekostenafrekeningen tot in de puntjes. Periodiek ontvangt u van ons een overzichtelijke financiële rapportage. En als u dat wenst, stellen wij ook uw jaarrekening op, vergezeld van een accountantsverklaring. Een vergaande vorm van maatwerk dus.

Deeldiensten:
• Stook- en servicekostencheck

Bijzonder beheer
In bepaalde gevallen biedt regulier technisch, commercieel en financieel beheer van vastgoed(portefeuilles) niet de beoogde meerwaarde. Bijvoorbeeld wanneer vastgoed door een faillissement tijdelijk moet worden beheerd in opdracht van de curator of hypothecaire geldverstrekker. Of als bij sloop of herontwikkeling woningen vrij van huur moeten worden opgeleverd en bewoners dus dienen te worden begeleid in hun (tijdelijke) herhuisvesting. Ook in dergelijke bijzondere situaties biedt vb&t Vastgoedmanagement u een passende beheeroplossing.