Opzeggen huurovereenkomst

Om de huur van jouw woning en/of parkeerplaats op te zeggen, vragen wij je het formulier ‘Opzegging huurovereenkomst’ in te vullen en op te sturen.
Download het formulier Opzegging huurovereenkomst
Download the lease termination form

Meer informatie en opzeggingsvoorwaarden vind je hier

Opzeggen huurovereenkomst bij overlijden

Gecondoleerd met het verlies van je familielid/naaste. Met het formulier ‘Opzegging huurovereenkomst bij overlijden’ kan de huur van je familielid/naaste opgezegd worden.
Download het formulier ‘Opzegging huurovereenkomst bij overlijden’
Download het formulier ‘Opzegging huurovereenkomst bij overlijden’ als invulpdf
Download the Termination of tenancy following death
Download the Termination of tenancy following death fillable form

Aandragen van een nieuwe huurder

Op het formulier kan een nieuwe huurkandidaat worden aangedragen. Het is niet bij elke woning of opdrachtgever mogelijk de aangedragen kandidaat met voorrang in behandeling te nemen. Zodra wij de huuropzegging van je hebben ontvangen hebben zullen wij je hierover informeren.

Ik heb mijn huur opgezegd, wat nu?

Heb je de huur schriftelijk opgezegd? Dan ontvang je binnen 8 dagen na ontvangst van de huuropzegging een bevestigingsbrief. Hierin staat op welke datum de huur wordt beëindigd. Na ontvangst van de bevestiging is de beëindiging van de huurovereenkomst definitief.

Wij gaan na huuropzegging op zoek naar een nieuwe kandidaat huurder. Wanneer wij een kandidaat huurder hebben geselecteerd krijgt deze de kans om de woning te gaan bezichtigen bij jou. We geven daarom jouw telefoonnummer aan de kandidaat huurder(s) zodat deze een afspraak met je in kunnen plannen voor de bezichtiging. Dit geeft jou de mogelijkheid om afspraken te maken over het overdragen van een aantal zaken.

Voordat je kan gaan verhuizen is het belangrijk dat je weet wat er van je verwacht wordt. Daarom neemt een van onze woninginspecteurs contact met je op nadat de huuropzegging is bevestigd. De woninginspecteur maakt afspraken voor een voor- en eindinspectie.

Voorinspectie

Tijdens de voorinspectie loopt onze woninginspecteur samen met jou de woning door en vertelt hoe je de woning moet achterlaten. Dat kan betekenen dat je voor de verhuizing nog wat gebreken moet herstellen. De afspraak duurt ongeveer 45 minuten. Na afloop van de voorinspectie ontvang je de gemaakte afspraken met de woninginspecteur in een inspectierapport per mail.

Twijfel je over hoe je bepaalde zaken moet opleveren? Dan is het belangrijk deze zaken te bespreken tijdens de voorinspectie. Zo kom je tijdens de eindinspectie niet voor verassingen te staan.

Eindinspectie

Voor de sleuteloverdracht loopt de woninginspecteur nogmaals de woning met je door. De woninginspecteur stelt het inspectierapport op, waarin wordt aangegeven in welke staat de woning is opgeleverd.

Wordt alles juist opgeleverd? Dan vragen wij je na akkoord het inspectierapport te ondertekenen. Het rapport kan alleen door jou of door een gemachtigd persoon worden ondertekend. Wil je iemand machtigen? Deze machtiging moet vóór de inspectie zijn overhandigd aan de woninginspecteur.

Wordt de woning niet correct opgeleverd? Dan geeft de woninginspecteur de oude huurder een redelijke termijn waarbinnen de herstelwerkzaamheden moeten zijn uitgevoerd. Blijken deze punten bij herinspectie weer niet in orde te zijn, dan geven wij een uitvoerder opdracht om de zaken te herstellen en de kosten hiervan zijn voor rekening van de oud huurder.

Overname 

Heb je met de nieuwe huurder afspraken gemaakt over het overdragen van een aantal zaken? Dan vragen wij je om het overnameformulier in te vullen. Dit formulier moet ook door de nieuwe huurder ondertekend worden en voorafgaand aan de inspectie overhandigd worden aan onze inspecteur. Als je geen overeenstemming bereikt met de nieuwe huurder(s) over overname van zaken, dan moeten deze verwijderd worden voor het einde van de huurtermijn. Ontstaat hierdoor schade, dan moet deze ook voor einde huurtermijn worden hersteld.

AIs er nog geen nieuwe huurder aangesteld is tijdens de inspectie dan kunnen er geen zaken ter overname worden aangeboden. De woning moet dan leeg worden opgeleverd.

Download het Overnamerapport

Hoe laat ik de woning achter?

Op het moment van de eindinspectie moet worden voldaan aan de volgende punten, tenzij anders overeengekomen met de woninginspecteur:

✓  De woning is leeg, onbeschadigd en schoon.
✓  Het schilderwerk op deuren, kasten, radiatoren en leidingen is onbeschadigd of hersteld.
✓  Het schilderwerk is licht van kleur.
✓  Spijkers, schroeven en pluggen zijn uit de muren gehaald en de gaatjes zijn dichtgemaakt.
✓  Plafonds structuurwanden en spuitwerk zijn glad (behangklaar) en zijn egaal dekkend wit.
✓  Vloerbedekking, plavuizen, parket- en laminaatvloeren, structuur, kurk, vinyl, linnen, schrootjes, steenstrips etc. zijn verwijderd (incl. lijmresten) en de vloer is egaal.
✓  Het sanitair is schoon, onbeschadigd, ontstopt en compleet.
✓  Aangebrachte stickers, plakspiegels en dergelijke zijn verwijderd en beschadigingen zijn hersteld.
✓  Verwijderde onderdelen (wanden, deuren, wastafel, ontluchtingsroosters, trapleuningen, traphekjes etc.) zijn weer in oorspronkelijke staat terug gebracht.
✓  Beschadigingen die zijn ontstaan zijn hersteld.
✓  De tuin is opgeruimd en een eventuele vijver of andere gaten en kuilen in de grond zijn gedicht.
✓  Berging, garage en parkeerplaats zijn netjes en onbeschadigd.
✓  Door ons geleverde materialen zijn aanwezig (denk aan: vulslang, gebruiksaanwijzingen, (kast)planken, deurklinken etc).
✓  Ruiten zijn onbeschadigd.
✓  De thermostaat staat op 15°C.