Informatie

 • Huurovereenkomst
  Als huurder van vb&t heeft u een huurovereenkomst voor uw woning. Hieronder vindt u een link naar een nadere toelichting op de huurovereenkomst. Ook leest u hierin hoe u de huurovereenkomst moet opzeggen en wanneer u wijzigingen moet laten doorvoeren.
  Klik hier voor de nadere toelichting.
 • Algemene bepalingen huurovereenkomst woonruimte
  Dit zijn de actuele standaard Algemene Bepalingen huurovereenkomst woonruimte model ROZ, vastgesteld op 12 april 2017.
  Klik hier voor de algemene bepalingen. 
 • Besluit kleine herstellingen
  Kleine reparaties aan uw woning worden uitgevoerd volgens het Besluit kleine herstellingen, conform Artikel 240 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
  Klik hier voor het besluit. 
 • Onderhoud centrale verwarming
  Wat moet u weten over het gebruik en onderhoud van uw centrale verwarming? LET OP: de richtlijnen voor onderhoud verschillen per eigenaar.
  Klik hier voor meer informatie.
 • Onderhouds ABC
  Een makkelijke alfabetische lijst met trefwoorden, waarin per onderdeel staat aangegeven wie voor welke reparatie verantwoordelijk is.
  Klik hier voor de trefwoordenlijst.
 • Wie is verantwoordelijk voor welk onderhoud?
  Een korte toelichting op ieders verantwoordelijkheid met betrekking tot het onderhoud van uw woning.
  Klik hier voor de toelichting.
 • Algemene voorwaarden vb&t
  Wilt u de algemene voorwaarden van vb&t voor opdracht tot het leveren van producten en/of diensten (VGM NL Algemene inkoopvoorwaarden 2017) inzien?
  Klik hier voor de algemene voorwaarden.

Wij geven u graag een uitgebreide toelichting op de servicekosten door antwoord te geven op de meest gestelde vragen.

Klik hier voor de toelichting.

Als huurder bent u er zelf voor verantwoordelijk om (riool-)verstoppingen te voorkomen. Om u te helpen, hebben wij in samenwerking met Van der Velden Rioleringsbeheer een lijst met tips opgesteld.

Klik hier voor meer informatie.

 • Overweegt u om veranderingen aan uw woning aan te (laten) brengen? Lees dan goed onze uitgebreide toelichting.
  Formulier woningaanpassing

Wilt u uw huurovereenkomst laten aanpassen vanwege bijvoorbeeld samenwoning of scheiding? Of wilt u de huur opzeggen? Hiervoor zijn standaard formulieren die u kunt toesturen naar vb&t Vastgoedmanagement, afdeling contractmutaties.

U kunt ons bereiken:

De afdeling betalingen registreert alle betalingen. Deze afdeling herinnert u ook indien wij uw betaling niet tijdig hebben ontvangen. Heeft u vragen over uw betalingen? Neem dan contact op met de afdeling Betalingen.

U kunt ons bereiken:

Gebruikershandeling voor de MV-bedieningsschakelaar (let op: kan afwijken per type/merk):

 • Tijdelijke handmatige stand

Een tijdelijke stand duurt standaard 15 minuten. Door 2 of 3 maal te drukken wordt deze tijd hiermee vermenigvuldigd. 3 x drukken zal het systeem voor 3 x 15 = 45 minuten in de hoogstand draaien. Daarna gaat het systeem terug in laatst gekozen stand.

Druk 1, 2 of 3 maal kort op de bijbehorende knop om een tijdelijke laag-, midden- of hoogstand te activeren. De LED zal 1 seconde groen oplichten ter bevestiging.

 • Permanente handmatige stand

Een permanente stand wordt geactiveerd voor de zone waarin de gebruiker zich bevindt. Deze stand blijft actief tot de gebruiker deze weer deactiveert.

Door 5 seconden te drukken op een knop wordt de bijbehorende stand permanent geactiveerd. Tik op een willekeurige knop om de permanente stand te deactiveren.