Formulieren

Om uw vragen of verzoeken zo snel mogelijk in behandeling te kunnen nemen, moeten wij over de juiste informatie beschikken. Daarom hebben wij een aantal standaard formulieren opgesteld. Daarop staat meteen ook de juiste adressering, zodat uw vraag of verzoek meteen bij de verantwoordelijke medewerker terechtkomt.

Acrobat Reader

U kunt de formulieren downloaden als PDF. Daarvoor moet Acrobat Reader op uw computer zijn geïnstalleerd. Heeft u Acrobat Reader niet? U kunt het programma hier gratis downloaden.

Aanvraagformulier medehuurderschap
Dit formulier is bedoeld voor huurders die iemand willen toevoegen aan de huurovereenkomst. De toekenning van een medehuurder betekent dat beide huurders gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het nakomen van de verplichtingen én dezelfde rechten hebben. De medehuurder wordt getoetst aan de inschrijvingscriteria alvorens deze wordt geaccepteerd als medehuurder. Wij verzoeken u dit formulier volledig in te vullen, de gevraagde gegevens aan te leveren en voor akkoord te ondertekenen en op te sturen naar vb&t vastgoedmanagement, t.a.v. contractadministratie. U kunt dit formulier hier in PDF formaat downloaden. Om een PDF-bestand te bekijken moet u acrobat reader geïnstalleerd hebben.

Aanvraagformulier naamswijziging huurovereenkomst in het geval van huwelijk of overlijden
Dit formulier is bedoeld als de huurovereenkomst op naam staat van twee huurders en als één van beide huurders komt te overlijden en de medehuurder de huurovereenkomst wenst te continueren. Dit formulier is tevens bedoeld voor huurders die gaan trouwen of in geval van een geregistreerd partnerschap. Wij verzoeken u dit formulier volledig in te vullen, de gevraagde gegevens aan te leveren en voor akkoord te ondertekenen en op te sturen naar vb&t vastgoedmanagement, t.a.v. contractadministratie. U kunt dit formulier hier in PDF formaat downloaden. Om een PDF-bestand te bekijken moet u acrobat reader geïnstalleerd hebben.

Aanvraagformulier naamswijziging huurovereenkomst scheiding of beëindiging relatie
Dit formulier is bedoeld als de huurovereenkomst op naam staat van twee huurders en dat u als gevolg van een scheiding of beëindiging van de relatie de huurovereenkomst op één naam wenst te zetten. Wij verzoeken u dit formulier volledig in te vullen, de gevraagde gegevens aan te leveren en voor akkoord te ondertekenen en op te sturen naar vb&t vastgoedmanagement, t.a.v. contractadministratie. U kunt dit formulier hier in PDF formaat downloaden. Om een PDF-bestand te bekijken moet u acrobat reader geïnstalleerd hebben.

Aanvraagformulier toestemming tijdelijke inwoning of samenwoning
Dit formulier is bedoeld voor huurders die tijdelijk iemand willen laten inwonen danwel duurzaam willen gaan samenwonen. Wij verzoeken u dit formulier volledig in te vullen, de gevraagde gegevens aan te leveren en voor akkoord te ondertekenen en op te sturen naar vb&t vastgoedmanagement, t.a.v. contractadministratie. U kunt dit formulier hier in PDF formaat downloaden. Om een PDF-bestand te bekijken moet u acrobat reader geïnstalleerd hebben

Aanvraagformulier verandering/verbouwing
Dit formulier is bedoeld voor het aanvragen van toestemming voor huurders die grote veranderingen aan het gehuurde willen aanbrengen, zowel in als aan de buitenzijde van de woning.

Dit zijn veranderingen van meer blijvende aard en welke slechts door het maken van noemenswaardige kosten in de oorspronkelijke staat kunnen worden teruggebracht.

Voorbeelden hiervan zijn: een andere keuken, een nieuwe badkamer, het plaatsen van binnenwanden, het vervangen van binnendeuren en dergelijke) of het omtimmeren van radiatoren.

Wij verzoeken u dit formulier volledig in te vullen, de gevraagde gegevens aan te leveren en voor akkoord te ondertekenen en op te sturen naar vb&t vastgoedmanagement, t.a.v. technisch management of per mail naar huren@vbtgroep.nlU kunt dit formulier hier in PDF formaat downloaden. Om een PDF-bestand te bekijken moet u acrobat reader geïnstalleerd hebben.

Aanvraagformulier aanbrengen van harde vloerbedekking
Dit formulier is bedoeld voor het aanvragen van toestemming voor huurders die een harde vloerbedekking willen leggen (laminaat, tegels en dergelijke).
Voor het leggen van harde vloerbedekking in een woning gelden afhankelijk van de soort vloer speciale voorwaarden:

Voorwaarden woning met cementdekvloer zonder vloerverwarming
Voorwaarden woning met cementdekvloer met vloerverwarming
Voorwaarden woning met cementdekvloer met vloerverwarming en zwevende dekvloer
Voorwaarden woning met anhydrietvloer met zwevende dekvloer
Voorwaarden woning met anhydrietvloer met vloerverwarming
Voorwaarden woning met anhydrietvloer met vloerverwarming en zwevende dekvloer

Weet u niet wat de opbouw van de constructievloer in uw woning is, vraag het aan uw verhuurmakelaar. Zij kunnen u hierover informeren.

Wij verzoeken u dit formulier volledig in te vullen en voor akkoord te ondertekenen, de voorwaarden te ondertekenen en op te sturen naar vb&t vastgoedmanagement, t.a.v. technisch management of te mailen naar: vgm@vbtgroep.nl

Meldformulier overlast
Indien u overlast ervaart van uw buren behoort u eerst zelf contact op te nemen met uw buren. Vaak is de veroorzaker zich niet bewust van het feit dat hij/zij overlast veroorzaakt. Wanneer u niet in staat bent gezamenlijk met uw buren tot een oplossing te komen, verzoeken wij u onderstaande in te vullen.

Download hier het Meldformulier overlast.

"*" geeft vereiste velden aan

Gegevens melder
Gegevens van de overlastveroorzaker
Ondernomen acties
Heeft u de overlastveroorzaker aangesproken?
Actie ondernomen*
Zo ja, hoeveel keer heeft u de overlastveroorzaker aangesproken?
Zo ja, wat was het resultaat?
Heeft u anderen ingeschakeld bij uw poging(en) de overlast te beëindigen?
Anderen ingeschakeld*
Zo ja, wie heeft u ingeschakeld? (bijvoorbeeld politie, buren) Wat is er ondernomen en heeft dit resultaat gehad?
Heeft u aangifte gedaan bij de politie?
Anderen ingeschakeld*
Max. bestandsgrootte: 20 MB.
Heeft u een suggestie om de situatie te verbeteren?
Heeft u er bezwaar tegen als wij uw naam gebruiken bij de melding naar de veroorzaker?
Bezwaar naam delen*
Extra toelichting
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Met het bestelformulier kunt u een nieuw of aangepast naamplaatje bestellen (let op inloggen is vereist). Vul hier het bestelformulier in.