Wet goed verhuurderschap

Op 7 maart 2023 heeft de Tweede Kamer gestemd over het wetsvoorstel “Goed verhuurderschap”. Het wetsvoorstel is aangenomen en wordt momenteel in de Eerste Kamer behandeld. Het is de bedoeling dat de wet Goed Verhuurderschap op 1 juli 2023 in werking treedt.

Concreet betekent deze wet dat er een landelijke basisnorm voor goed verhuurderschap komt waarin vastgelegd wordt wat van verhuurders en verhuurbemiddelaars verwacht mag worden in het verhuurproces in relatie tot woningzoekenden en huurders.

In de wet zijn regels opgenomen ter voorkoming van discriminatie en intimidatie en wordt vastgelegd op over welke zaken een huurder geïnformeerd dient te worden over het gehuurde.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en het handhaven van de algemene regels en de verhuurvergunning.  Zij krijgen hiervoor een aantal instrumenten tot de beschikking zoals bestuursdwang en bestuurlijke boetes.  Tevens moeten gemeenten een meldpunt instellen waar anoniem en kosteloos meldingen kunnen worden gedaan van ongewenst verhuurgedrag. vb&t ondersteunt de deze wetgeving van harte omdat wij als huurbemiddelaar van mening zijn dat een transparant verhuurproces in het belang is van zowel belegger als huurder.

Mogelijk dat de praktische uitwerking van deze wetgeving gevolgen heeft op verhuurproces van vb&t. Waar nodig zullen wij ons verhuurproces aanpassen om te kunnen voldoen aan deze wettelijke verplichtingen.