Wat te doen bij een gaslek

24 mei 2021

Een gaslek is een scheurtje of gaatje in een gasslang of gasleiding. Het kan ook zijn dat de leiding of slang niet goed is aangesloten op een apparaat dat gas verbruikt. Aardgas is van nature geurloos, maar om ervoor te zorgen dat een gaslek op tijd wordt ontdekt, voegt men in Nederland een geurstof toe aan het gas.

Hieronder staan de drie belangrijkste symptomen van een gaslek (in huis):

  1. sissend geluid
  2. vieze geur
  3. verkleuring of droogte

Zodra gas begint te ruiken is de concentratie gas in de lucht ongeveer 1 procent. Er is dan nog niet direct een explosiegevaar. Op die manier is men tijdig gewaarschuwd. Belangrijk is dat er snel passende maatregelen genomen worden.

Wat moet je doen als er sprake is van een gaslekkage?

Hola

Zorg voor je eigen veiligheid

  • Neem geen onnodige risico’s;
  • Open ramen en deuren;
  • Sluit de hoofdtoevoer van het gas af. De gaskraan zit vlak voor de gasmeter. Meestal in de meterkast. Let op: als de uiteinden van de kraan niet met de leiding meelopen (dus haaks op de leiding), staat hij gesloten;
  • Gebruik in geen enkel geval vuur, vonken, elektrische apparaten, lichtschakelaars, sigaretten, wierook of kaarsjes;
  • Ga naar buiten.

Beoordeel de situatie

Ga na of er nog andere mensen in het pand zijn. Zorg dat jij en anderen het pand verlaten.

Gaslek melden

Om een gaslek te melden, bel het nationale storingsnummer (0800 – 9009) of 112. Als je 112 belt, is het belangrijk om naar de brandweer te vragen. Geef je exacte adres en vertel wat de huidige situatie is