Rookmelders vanaf 1 juli 2022 verplicht!

Met de aankomende wetswijziging wordt het verplicht om alle woningen van rookmelders te voorzien in de vluchtroutes om het aantal slachtoffers bij woningbranden te verminderen. Wat houdt deze nieuwe wet- en regelgeving in de praktijk in? Aan welke eisen moeten rookmelders voldoen? En in welke ruimtes moeten ze straks geplaatst worden?

Huidige eisen bouwbesluit 2012
Momenteel geldt er al een eis voor de aanwezigheid van rookmelders in nieuw te bouwen woningen/gebouwen met een woonfunctie. Deze rookmelders dienen geplaatst te worden volgens de NEN 2555. Deze eis geldt ook wanneer er in een bestaand gebouw een functiewijziging plaatsvindt naar een woonfunctie. Kort samengevat dienen rookmelders aanwezig te zijn in verkeersroutes vanaf een verblijfsruimte naar de uitgang van de woning.

Eisen aan een NEN 2555 rookmelder

  • De rookmelder moet voorzien zijn van een CE-keurmerk.
  • De rookmelder moet worden aangesloten op netstroom (230V).
  • De rookmelder moet voorzien zijn van een secundaire energievoorziening (accu).
  • De rookmelder moet koppelbaar zijn indien er, bijvoorbeeld door de omvang van de woning, niet voldaan wordt aan de vereiste geluidsniveaus (65dB in verblijfsruimtes, 75dB in slaapkamers).

Aankomende wetswijziging
Het wordt voortaan verplicht om ook bestaande woningen te voorzien van een rookmelder. Deze wetswijziging zal per 1 juli 2022 van kracht gaan. Vanaf dat moment moeten de rookmelders dus al geplaatst zijn. Kort samengevat dient elke bouwlaag van een woonfunctie met een verblijfsruimte of een ruimte waardoor een vluchtroute voert, tussen de uitgang van de verblijfsruimte tot de uitgang van de woning een rookmelder die voldoet aan de EN 14604.

Eisen aan een EN 14604 rookmelder

  • Ook deze rookmelder moet voorzien zijn van een CE-keurmerk.
  • De rookmelder behoeft niet aangesloten te worden op netstroom (230V).
  • De rookmelder mag gevoed worden met een batterij (9V), maar ook met een accu met langere levensduur.
  • De rookmelders behoeven niet gekoppeld te worden.
  • Er worden geen eisen gesteld aan het te produceren geluidsniveau.

Belangrijkste aandachtspunten
Keuze rookmelder
Er zijn veel verschillende rookmelders verkrijgbaar op de markt, maar niet elke melder voldoet aan de eisen. Het is van belang dat de rookmelder voorzien is van een CE-keurmerk. Hoewel een 9V-batterij volstaat, kan er ook gekozen worden voor een onderhoudsvrije variant met een accu welke 10 jaar mee gaat. Een aansluiting op netstroom (230V) is niet verplicht!

Plaatsing rookmelder
Wanneer een woning meerdere bouwlagen heeft, dient er een rookmelder geplaatst te worden op elke verdieping met een verblijfsruimte. Daarbij dient elke ruimte waardoor de verkeersroute/vluchtroute voert voorzien te zijn van een rookmelder.

Let op! Wanneer de zolder in open verbinding staat met het trappenhuis, dient ook op zolder een melder geplaatst te worden. Houdt tevens bij de montage van de rookmelder altijd de uitgangspunten van de fabrikant aan.

Situatie 1                                       Situatie 2

 

Situatie 1: In deze situatie is iedere ruimte aangewezen op dezelfde vluchtroute, namelijk de hal. Hierbij volstaat het om alleen in de hal een rookmelder te plaatsen.

Situatie 2: In deze situatie voert de vluchtroute van een van de slaapkamers door de woonkamer. Dan dient de woonkamer ook voorzien te worden van een rookmelder. De overige ruimtes zijn allemaal aangewezen op de hal. Ook hier dient dan een rookmelder geplaatst te worden.

Update plaatsen rookmelders

Inmiddels voldoet een groot deel van onze woningen aan de gewijzigde wet- en regelgeving, omdat er rookmelders zijn geplaatst.

Huur je bij vb&t en hebben we in jouw huis nog geen rookmelders geplaatst? Wegens een groot tekort aan materialen en onze afhankelijkheid van externe partijen kan het iets langer duren voordat je bericht van ons ontvangt.

Wij zijn ons volledig bewust van de wetswijziging per 1 juli 2022 en stellen alles in het werk om de plaatsing van de rookmelders zo spoedig mogelijk af te ronden.