Grote afname in het woningaanbod en grote toename in aantal reacties op woningen: Verontrustende ontwikkelingen in de huurwoningmarkt.

De huurwoningmarkt in de vijf grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven) vertoonde een zorgwekkende trend in het tweede kwartaal van 2023, zo blijkt uit recente gegevens van woningplatform Pararius. In vergelijking met een jaar geleden nam het aanbod van huurwoningen met maar liefst 27% af. Tegelijkertijd steeg de gemiddelde prijs per vierkante meter in deze steden met een aanzienlijke 5 tot bijna 8%. Bij vb&t zagen we in Amsterdam een afname van 25,6% en in Eindhoven nam het cijfer af met 35% vergeleken het tweede kwartaal van afgelopen jaar. In Rotterdam zagen we echter een toename van 20%, een positieve ontwikkeling. Landelijk ziet vb&t ongekend lage leegstandscijfers. 

De WOZ-cap 

Deze negatieve ontwikkeling is grotendeels toe te schrijven aan de invoering van de WOZ-cap in mei 2022. Met de daling van het huuraanbod en de groeiende vraag, dient dit als een verontrustende waarschuwing voor wat er mogelijk staat te gebeuren als verdere regulering van de middenhuur wordt doorgevoerd, menen vastgoedexperts. 

Grote afname in de vijf grootste steden 

Het aandeel van de vijf grootste steden in Nederland in het totale huuraanbod op Pararius is flink afgenomen in het tweede kwartaal. Waar in dezelfde periode van 2022 nog 46% van het aanbod op Pararius bestond uit woningen in deze steden, was dit in 2021 zelfs 55%. Echter, in het tweede kwartaal van 2023 is dit percentage gedaald naar 39%.  

De afname van het aantal beschikbare huurwoningen komt niet als een verrassing, aldus Jasper de Groot, directeur van Pararius. Hij wijst op de verschillende maatregelen die door de overheid zijn genomen en nog steeds worden overwogen om de woningmarkt te verbeteren. De invoering van de WOZ-cap in het woningwaarderingsstelsel heeft ertoe geleid dat veel woningen uit de vrije sector nu onder de sociale sector vallen. In plaats van opnieuw te verhuren, kiezen verhuurders er vaak voor om vrijgekomen huurwoningen te verkopen. Dit heeft nadelige gevolgen voor huurders die niet in aanmerking komen voor sociale huurwoningen en niet in staat zijn om een woning te kopen. Met name in de vijf grote steden is het huuraanbod sinds de invoering van de WOZ-cap sterk gedaald. In het tweede kwartaal van 2023 was er een afname van 27% in het aantal aangeboden huurwoningen ten opzichte van een jaar geleden. 

Toename aantal reacties 

Het gemiddeld aantal reacties op een woning is sterk toegenomen. Het aantal reacties op een woning is in het tweede kwartaal van 2023 minstens drie keer zo groot als in het tweede kwartaal van 2021. Bij vb&t zien we ook grote aantallen in reacties. In de grote steden krijgen we regelmatig minstens 100 reacties per woning. Uitschieters tonen soms 400 reacties per woning in deze steden. In kleinere woonplaatsen observeren we gemiddeld tussen de 50 en 100 reacties per woning. 

Toename vierkantemeterprijs 

In vergelijking met vorig jaar is de gemiddelde vierkantemeterprijs van huurwoningen in de vrije sector landelijk gezien met 0,4% gestegen. Nieuwe huurders betaalden gemiddeld €17,10 per vierkante meter per maand. De gemiddelde vierkantemeterprijs bij vb&t is ten opzichte van 2022 3,17% gestegen. Nieuwe huurders bij vb&t Verhuurmakelaars betaalden in 2023 gemiddeld €14,01 per vierkante meter per maand. Echter is het aantal beschikbare vrije sector huurwoningen voor nieuwe huurders landelijk met 12,8% afgenomen ten opzichte van een jaar eerder. Hoewel het lijkt alsof de huurprijzen landelijk gezien minder snel stijgen, is dit voornamelijk te wijten aan de aanzienlijke afname van het duurdere aanbod in de vijf grote steden, wat het gewicht van het goedkopere aanbod buiten deze steden verzwaart ten opzichte van eerdere perioden.