Of je nou in een sociale huurwoning of een vrije sector woning woont; Je huurder mag per jaar de huurprijs verhogen. Bij vb&t huur je (normaliter) een vrijesectorwoning. De huurprijsverhoging van de vrije sector is in 2023 gekoppeld aan de CAO-loonontwikkeling, indien deze lager is dan de inflatie. Deze wetswijziging heeft de Eerste Kamer in december aangenomen om huurders te beschermen tegen extreme prijsstijgingen.

In het jaar 2022 was de inflatie 9,7% en de loonontwikkeling bedraagde 3,1%. Gezien de loonontwikkeling lager is dan de inflatie, zal de huurprijsverhoging gekoppeld zijn aan de loonontwikkeling.

De huurprijsverhoging mag 1% boven de loonontwikkeling uitkomen. De jaarlijkse huurverhoging van de vrije sector 2023 bedraagt daarom een maximum van 4,1%.

Huurverhoging mag niet hoger zijn dan maximum

Uw verhuurder mag de huurprijsverhoging niet hoger stellen dan het maximum van 4,1%. Sinds het intreden van de nieuwe wet in 2021 mag je verhuurder niet de huur verhogen boven het maximum en de huur opzeggen wanneer de je niet instemt met een huurprijsverhoging hoger dan het maximum. Deze wet is geldig tot 1 mei 2024.

Huurverhoging na woningverbetering vrijesectorwoning

Wanneer de verhuurder je woning heeft verbeterd mag de huurprijsverhoging van je vrijesectorwoning wel boven het maximum uitkomen. Deze staat namelijk los van de jaarlijkse huurprijsverhoging.

Huurverhoging per 12 maanden

Je huurprijs mag niet oneindig verhoogd worden. Slechts 1 keer per kalenderjaar krijgt de verhuurder de gelegenheid om de huurprijs te verhogen. Hier zijn wel enkele uitzonderingen voor. Wanneer je in het eerste jaar van je huur zit, er meer dan 12 maanden tussen de vorige huurverhoging zat of je verhuurder de woning heeft verbeterd mag de verhuurder de huurprijs ook verhogen buiten het termijn van 12 maanden. Hierbij maakt het niet uit of je in een vrijesectorwoning of sociale huurwoning woont.

Bekendmaking huurverhoging

Huur je een vrijesectorwoning? In je contract staat wanneer de huurverhoging ingaat. Dit gebeurt automatisch.