Huurtmarktcijfers eerste kwartaal 2023

De huurtransacties binnen het kale huursegment zijn in het eerste kwartaal van 2023 gedaald met -3,4% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022. Het verschil tussen appartementen en woningen is opvallend. Bij appartementen dalen de prijzen, maar bij woonhuizen blijven de prijzen stabiel. In dit eerste kwartaal is ook nieuwbouw onderworpen aan een afname van verhuringen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022. Op jaarbasis is het aantal verhuurde nieuwbouwwoningen teruggevallen met maar liefst -25%. Dit is het laagste aantal transacties sinds 2019.

Dynamisch middensegment

Opvallend is de afname van het aantal transacties in het middensegment, volgens Sander Groot, voorzitter van VGM NL. De hoeveelheid transacties van woningen tussen de €1.000 en €1.250 is gestegen met 38% ter opzichte van het eerste kwartaal van 2022, terwijl de huurtransacties in het middensegment (€800 tot €1000) zijn afgenomen met 4%. We zien dus een verschuiving van huurtransacties van de lagere naar de hogere prijsklasse.

Gemiddelde huurprijs afgenomen

Voor het derde kwartaal op rij is de gemiddelde huurprijs afgenomen. In het eerste kwartaal van 2023 ligt de huurprijs -0,7% lager dan de gemiddelde huurprijs ten opzichte van het laatste kwartaal van 2022. Mensen die in dit eerste kwartaal een nieuwe huurwoning hebben betalen gemiddeld €14,61 per vierkante meter.

De verschillen in huurprijs tussen stad en platteland zijn nog steeds groot. In de stad betalen huurders meer per vierkante meter, namelijk een gemiddelde van €17,08 ten opzichte van €11,07 op het platteland. In Amsterdam ligt de huurprijs per vierkante meter nog hoger, namelijk op €22,50.

In Friesland heeft de grootste daling plaats gevonden. In het eerste kwartaal zijn de prijzen hier met -5,4% (€10,95 per m2) gedaald. Friesland wordt gevolgd door Noord-Brabant, waar een daling van -2,8% (€12,41 per m2) heeft plaatsgevonden. De gemiddelde laagste prijs per vierkante meter wordt gemeten in Drenthe met €10,49.

In Flevoland zien we de hoogste prijsstijging met +10,1% (€12,87 per m2), gevolgd door Zeeland met +8,8% (€12,30 per m2). De provincie met de hoogste prijzen per vierkante meter is Noord Holland met een gemiddelde van €19,20.

Stabilisatie gemiddelde grootte woningen en appartementen

In de afgelopen jaren werd de gemiddelde grootte van verhuurde woningen en appartementen steeds kleiner. Nu zien we signalen van een stabilisatie. In het eerste kwartaal van 2023 ligt het gemiddelde woonoppervlakte van verhuurde woningen en appartementen op een gemiddelde van 80m2. Nieuwbouwappartementen zijn met 76m2 kleiner dan bestaande bouw die een gemiddelde oppervlakte van 81m2 bevatten. Nieuwbouw woonhuizen zijn echter met gemiddeld 115m2 groter dan bestaande woonhuizen die een gemiddelde oppervlakte van 113m2 kennen.

 

Bron: Marc van der Lee. (11-05-2023). Minder huurtranstacties met licht dalende huurprijzen. NVM.