Goed nieuws! vb&t Verhuurmakelaars stapt over naar de MyQii app.

In november startte de implementatie van de MyQii app voor vb&t. Dit betekent dat het woningaanbod nog efficiënter kan worden afgestemd op de woningzoekende, hij regie houdt over zijn eigen persoonsgegevens en dat de gegevens veilig gedeeld kunnen worden met vb&t. Bovendien zorgt de MyQii app voor gevalideerde en betrouwbare gegevens. 

Met de MyQii app verzamelt de woningzoekende veilig, makkelijk en snel zijn persoonlijke- en financiële gegevens van Mijn Overheid, de Belastingdienst en het UWV. Hij heeft inzicht in welke gegevens uit de (overheids)bronnen worden verzameld. Deze worden, na toestemming, met vb&t gedeeld. Via MyQii houdt hij dus de regie over zijn gegevens.  

Hoe werkt het 

vb&t Verhuurmakelaars maakt huren gemakkelijk met een zoekproces dat verrassend en simpel is.  

Stap 1. Komt een woningzoekende in aanmerking voor een woning? 

Een vast, regelmatig inkomen en een goed betaalgedrag is van belang. Voor onze opdrachtgevers, maar ook voor de huurder zelf. Zodat de huurder niet een (te) groot financieel risico neemt. Want de gevolgen van het niet meer kunnen betalen van de huur zijn groot. 

Stap 2. Op zoek naar een woning 

Een Woningzoekende schrijft zich in via onze website. Hij maakt hiermee een eigen Woondossier aan (in EyeMove) en wordt direct naar de MyQii app geleid.  

We streven ernaar het verhuurproces zoveel mogelijk digitaal te laten verlopen. Door de digitale verwerking kunnen we sneller reageren en kan de woning-zoekende alles eenvoudig online regelen. 

In ‘Mijn Woondossier’ kan de woningzoekende het volgende invullen: 

  • zoekprofiel; 
  • inkomen opgeven en indien nodig, aanvullende documenten uploaden; 

Hij kan in het Woondossier ook de status van zijn dossier volgen. 

Stap 3. De MyQii app 

Met de MyQii app verzamelt de woningzoekende veilig, makkelijk en snel zijn persoonlijke- en financiële gegevens van Mijn Overheid, de Belastingdienst en het UWV. Hiervoor moet hij met zijn DigiD gebruikersnaam en wachtwoord inloggen bij de overheidsbronnen. De woningzoekende heeft zelf inzicht in welke gegevens uit de (overheids)bronnen worden verzameld. Deze worden, nadat hij toestemming heeft gegeven, met vb&t gedeeld. Via MyQii houdt hij dus de regie over zijn gegevens. (Bijlage 1: Welke Persoonsgegevens verwerken wij) 

Stap 4. Laatste check 

Is de woningzoekende na de bezichtiging nog steeds enthousiast en is hij de best passende kandidaat? Dan wijzen we de woning voorlopig -exclusief- toe. Vervolgens vind de laatste check plaats, een uitgebreid klantonderzoek (CDD). 

  • Identiteitscheck (via MyQii gegevens uit MijnOverheid) 
  • Inkomenscheck (via MyQii gegevens uit UWV en/of Belastingdiest) 
  • Check woonsituatie (via MyQii gegevens uit MijnOverheid) 
  • Creditcheck (via Zkr welke gekoppeld is aan EyeMove) 
  • Pep en Sanctietoets (via Zkr welke gekoppeld is aan EyeMove) 
  • Betaalgedrag (via MyQii PSD2 koppeling) 

Stap 5. Woning wordt verhuurd 

Goedgekeurd, dan wordt de huurovereenkomst opgemaakt. Deze wordt digitaal ondertekend met een IdinCheck. 

Bij de overdracht van de woning is er altijd iemand van het verhuurteam aanwezig. De huurder krijgt een rondleiding door zijn nieuwe woning en eventuele overige ruimten zoals parkeergarage en berging en krijgt uitleg over de werking van de apparatuur in de woning.  

Bij deze afspraak wordt de identiteit gecheckt door het tonen van een geldig legitimatiebewijs en tevens wordt de 1e huurbetaling (+ evt waarborgsom en/of overige kosten) gecontroleerd. 

Wie is Qii 

Qii gelooft dat consumenten in een digitale samenleving toegang moeten hebben tot diensten waarmee ze vertrouwd zaken kunnen doen. Met Qii zijn ze constant op zoek naar oplossingen die hieraan bijdragen. 

Privacy bij Qii 

MyQii is ontwikkeld om de privacy van de consument te beschermen. “Jouw persoonsgegevens zijn van jou”. Met de MyQii app wordt de consument geholpen bij het veilig verzamelen, opslaan en delen van gegevens.  

Voor meer informatie over de Privacy van Qii: Qii – Privacy en Veiligheid bij Qii 

Bijlage 1: Welke persoonsgegevens verwerken wij 

Via MijnOverheid, MijnBelastingdienst en MijnUWV worden gegevens opgevraagd om ID, inkomen en woonsituatie te checken. Bij voorlopige toewijzing worden bankgegevens opgevraagd om betaalgedrag en storting inkomen te checken. Ingeval van ondernemers, ZZP-ers en gepensioneerden worden er geen gegevens bij MijnUWV uitgevraagd, maar wel meteen bankgegevens. 

De persoonsgegevens die wij in dit kader verwerken zijn (ook van evt. partner):
–   type ID-document, documentnummer en verloopdatum;
–   NAW-gegevens: aanhef, voor- en achternaam, tussenvoegsel, initialen, straatnaam, huisnummer, toevoeging, postcode, plaatsnaam, gemeente;
–   functie adres (woonadres of postadres);
–   status adres (huidig adres of vorig adres);
–   startdatum inschrijving adres;
–   geslacht;
–   aantal kinderen en aantal meeverhuizende kinderen;
–   aantal bewoners;
–   geboortedatum en –plaats;
–   telefoonnummer en e-mailadres;
–   burgerlijke staat;
–   beroep/ functie;
–   bankrekeningnummer;
–   kadaster: straat, huisnummer, toevoeging, gemeente;
–   gegevens m.b.t. inkomenssituatie (loondienst (on)bepaalde tijd, ondernemer, uitkering, pensioen, geen, inkomen uit eigen vermogen);
–   gegevens m.b.t. woonsituatie (koop, huur, thuiswonend);
–   financiële gegevens van de laatste 12 maanden van UWV (afhankelijk van inkomenssituatie): type verloning, maandelijkse inkomen, einddatum maandelijkse nkomen, aantal uren gewerkt per periode, naam werkgever, startdatum bij werkgever;
–   eigen vermogen;
–   gemiddeld bruto maandinkomen (bruto jaarinkomen + evt. vakantiegeld of vaste bonus, gedeeld door 12), verzamelinkomen Belastingdienst over 2 jaar;
–   financiële gegevens van bank(en): betalingen huur of hypotheek van de afgelopen 12 maanden i.c.m. tegenrekening en tenaamstelling organisatie en storting salaris/uitkering/ pensioen plus datum betaling i.c.m. tegenrekening en tenaamstelling organisatie, van de laatste 12 maanden;
–   gezinssamenstelling;
–   woningvoorkeuren;
–   ingeschreven in Nederland, ja of nee.