• Nederlands

Rekeningnummer wijzigen

U kunt er als huurder voor kiezen om het rekeningnummer m.b.t. de automatische incasso te wijzigen. Voorwaarde is dat de bankrekening op naam staat van (één van) de huurder(s).

U dient het nieuwe rekeningnummer met een kopie van de bankpas of bankafschrift te mailen naar contractmutaties@vbtgroep.nl. Vervolgens sturen we u een nieuw SEPA formulier ter ondertekening.

Na ontvangst van het getekende formulier, wordt de wijziging van het rekeningnummer doorgevoerd.