Wanneer heb je recht op huurtoeslag in 2019

Huurtoeslag, of ook wel huursubsidie genoemd, hoe zit het daarmee? Er zijn veel verschillende regels en wij begrijpen wel dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet. In 2019 is er ook het één en ander veranderd. In dit artikel zetten we de belangrijkste zaken wat betreft huursubsidie voor jou op een rij.

Huursubsidiegrens 2019

De huursubsidiegrens is gewijzigd in 2019. Om recht te hebben op huursubsidie moet de kale huurprijs bij het afsluiten van het huurcontract onder de liberalisatiegrens liggen. Deze grens wordt ieder jaar vastgesteld door de overheid. Is de huurprijs hoger? Dan kun je helaas geen aanspraak maken op huurtoeslag in 2019. De liberalisatiegrens is gelijk aan de huurtoeslaggrens.

De liberalisatiegrens is de afgelopen drie jaar bevroren geweest op een kale huurprijs van € 710,68 per maand. Met ingang van 1 januari 2019 is de liberalisatiegrens verhoogd naar € 720,42. Ben je onder de 23 jaar? Dan kun je alleen van huurtoeslag profiteren als de maandhuur van jouw woning niet meer bedraagt dan € 424,44 per maand.

Wanneer krijg je huurtoeslag?

Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag mag je inkomen niet hoog zijn. Verder mag je niet te veel spaargeld op de bank hebben staan. Hoe hoog het jaarinkomen van een huishouden mag zijn hangt af van het aantal personen dat het huishouden telt. Daarnaast gelden andere regels voor AOW-ers. De inkomensgrenzen worden ieder jaar aangepast. Ook het maximum dat een huishouden aan spaargeld mag hebben veranderd per jaar.

Bij deze een overzicht van de inkomensgrenzen (per jaar) voor de diverse situaties:

Jonger dan AOW-leeftijd
eenpersoonshuishouden
€ 22.700

Meerpersoonshuishouden
€ 30.825

Ouder dan AOW-leeftijd
eenpersoonshuishouden
€ 22.675

Meerpersoonshuishouden
€ 30.800

Benieuwd of jij recht hebt op huursubsidie? Doe de check op de website van de Belastingdienst!