• Nederlands

Inrichting en gebruik woning

Het inrichten van een woning is een leuke bezigheid, waarover velen langdurig nadenken. De keuze van vloer- en wandafwerking alsmede de indeling van uw woning bepalen in sterke mate of u zich thuis gaat voelen of niet. Hoewel de inrichting en het gebruik van uw woning een persoonlijke zaak is, kunnen bepaalde inrichtingskeuzes en woningaanpassingen van invloed zijn op het woongenot van uw buren, het aanzien van het wooncomplex en, indien van toepassing, op enigerlei wijze van belang zijn voor de verhuurder. Let derhalve op de onderstaande punten:

Hoewel de kleurkeuze van het interieurschilderwerk moet kunnen voldoen aan uw persoonlijke wensen, is het van belang uw woning bij een eventuele toekomstige huurbeëindiging wederom in algemeen geaccepteerde interieurkleuren op te leveren. Het dekkend schilderen van blank geschilderd houtwerk is zeker niet toegestaan.

Het zelf uitvoeren van al het buitenschilderwerk is niet toegestaan. De planning en uitvoering wordt gecoördineerd door vb&t. Ook het schilderen van ruw betonwerk is verboden. Diverse kleurkeuzes in de gevel beïnvloeden de uitstraling van het wooncomplex in negatieve zin en een foutieve keuze van verfsystemen kan kostenverhogend zijn voor het reguliere onderhoud.

Parket, vloertegels, marmoleum of andere harde vloerbedekkingen kunnen tot uw persoonlijke voorkeuren behoren. Omdat dit type vloerbedekking makkelijk contactgeluiden doorgeeft naar aangrenzende woningen heeft u schriftelijke goedkeuring nodig van de beheerorganisatie. Daar waar het kan wordt toestemming gegeven en worden eventueel aanvullende (geluidsisolatie)voorwaarden gesteld. Voor sommige woningen kunnen wij het leggen van harde vloerbedekkingen helaas niet toestaan.

In de meeste woningen zijn leidingen in de vloer gelegd. Boor, schroef of spijker daarom niet in de vloer of plafond. Ook in de wanden dient u de nodige voorzichtigheid betrachten. Beschadiging van leidingen kan gevaarlijk zijn, veel hinder veroorzaken en tot een hoge schadepost leiden.

Let bij het inrichten van uw woning op het aanzicht vanaf de buitenkant van het complex. Hierbij denken wij aan een nette vitrage of andere raamdecoratie. Indien u in verband met de inrichtingsactiviteiten de ramen tijdelijk wilt afplakken verzoeken wij u dit s.v.p. zo kort mogelijk te doen. Het is niet toegestaan zaken langdurig of permanent uit het raam, buiten het “gevelvlak” te hangen.

Wanneer u uw woning van zonwering wilt voorzien, moet u hiervoor schriftelijk goedkeuring aanvragen bij vb&t. Hoewel het aanbrengen van een zonwering in slechts zeer uitzonderlijke gevallen niet is toegestaan worden er wel eisen gesteld aan constructie, kleur en soms merk van het zonweringssysteem. Afwijkende zonweringen zijn niet toegestaan.

Indien u een bouwkundige aanpassing van uw woning wenst is het van belang uw plannen ter goedkeuring aan vb&t voor te leggen. Deze aanvraag moet u schriftelijk indienen voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving en tekening. Vb&t controleert dan de veiligheid, technische en eventuele contractuele aspecten van de aanvraag. De aanvraag kunt u indienen via onze website www.ikhuurbijvbt.nl onder het kopje ‘Formulieren’ via ‘Woningaanpassing’.