• Nederlands

Huurverhoging vanaf 1 juli 2019

Huurverhoging vb&t vanaf 1 juli 2019

Deze maand valt bij veel bewoners de jaarlijkse huurverhogingsbrief op de mat. Voor veel huurders toch een spannend moment.

Een huurverhoging wil zeggen dat het bedrag dat u maandelijks betaalt voor de huur van uw woning wordt verhoogd. De huur van uw woning mag maximaal twee keer per 24 maanden worden verhoogd. Meestal gebeurt dit jaarlijks per 1 juli.

Binnenkort ontvang u ook van vb&t uw huurverhogingsbrief. In de brief huurprijsaanpassing zal het volgende vermeld staan:

  • Datum waarop de huurverhoging ingaat;
  • Oude en de nieuwe kale huurprijs;
  • Percentage of bedrag waarmee de huur wordt verhoogd;
  • Hoe u bezwaar kunt maken.

Regelgeving huurverhoging

De huurverhoging is afhankelijk van de spelregels die de overheid jaarlijks opstelt en de bepalingen die in de huurovereenkomst zijn opgenomen. Binnen deze kaders kan de huur worden verhoogd.

Meer informatie over de regelgeving voor wat betreft de huurverhoging vind je terug op de website van de Rijksoverheid.