• Nederlands

Huurverhoging vanaf 1 juli 2020

Deze maand valt bij veel bewoners de jaarlijkse huurverhogingsbrief op de mat. Voor veel huurders toch een spannend moment.

Een huurverhoging wil zeggen dat het bedrag dat u maandelijks betaalt voor de huur van uw woning wordt verhoogd. De huur van uw woning mag maximaal twee keer per 24 maanden worden verhoogd. Meestal gebeurt dit jaarlijks per 1 juli.

Binnenkort ontvang u ook van vb&t uw huurverhogingsbrief. In de brief huurprijsaanpassing zal het volgende vermeld staan:

– Datum waarop de huurverhoging ingaat;
– De huidige en de nieuwe kale huurprijs;
– Percentage of bedrag waarmee de huur wordt verhoogd;
– Hoe u bezwaar kunt maken;
– Regelgeving huurverhoging.

De huurverhoging is afhankelijk van de spelregels die de overheid jaarlijks opstelt en de bepalingen die in de huurovereenkomst zijn opgenomen. Binnen deze kaders kan de huur worden verhoogd.

In de huurovereenkomst staat vermeld waaraan uw verhuurder zich dient te conformeren ten aanzien van de huurverhoging.

Meer informatie over de regelgeving voor wat betreft de huurverhoging kunt u terug vinden op de website van de Rijksoverheid.