Opzeggen huurovereenkomst

Bij vb&t hanteren we een opzegtermijn van één kalendermaand. De huuropzegging moet voor de 1e van de maand binnen zijn. De voorwaarden kunt u terugvinden in uw huurovereenkomst. Indien u twijfelt kun u altijd contact met ons opnemen.

Om de huur van uw woning en/of parkeerplaats op te zeggen, vragen wij u het formulier Opzegging huurovereenkomst in te vullen. U stuurt het formulier naar vb&t Vastgoedmanagement, t.a.v. contractadministratie. U kunt het ook inscannen en mailen naar contractmutaties@vbtgroep.nl

Als vertrekkend huurder mag u een kandidaat aandragen. De kandidaat dient ingeschreven te staan bij vb&t Verhuurmakelaars. Kandidaat dient te voldoen aan alle gestelde toewijzingscriteria. Indien mogelijk zullen wij deze kandidaat-huurder met voorrang in behandeling nemen. Vb&t en/of de eigenaar kan altijd wegens moverende redenen een andere kandidaat-huurder de 1e voorkeur geven tot het huren van de woning.

U ontvangt van de inspecteur een uitnodiging voor een voorinspectie en een eindinspectie. Bij de voorinspectie worden afspraken gemaakt op welke wijze de woning aan het einde van huurperiode dient te worden opgeleverd. De inspecteur maakt een rapport van de opname, hier ontvangt u een kopie van.

Bij de eindinspectie wordt door de inspecteur beoordeeld of de gemaakte afspraken zijn nagekomen en de woning correct is opgeleverd. Dit wordt vastgelegd in het inspectierapport. Per e-mail ontvangt u het door beide partijen getekende inspectierapport.

Bankgaranties en/of waarborgsommen (indien van toepassing) worden vrijgegeven zodra wordt vastgesteld dat er geen achterstallige huurbetalingen zijn en geen vervolgschade is ontstaan aan het gehuurde. In dat geval wordt een eventueel gestelde bankgarantie of waarborgsom binnen één maand na afloop van de huurperiode automatisch vrijgegeven of teruggestort.

Zie checklist oplevering voor belangrijke informatie en de meest voorkomende werkzaamheden die u dient uit te voeren voor de eindoplevering.