• Nederlands

Huurderstevredenheid is de nieuwe standaard

Zowel vb&t als onze opdrachtgevers meten doorlopend de tevredenheid van de huurders. Met de resultaten optimaliseren wij onze processen en adviseren wij onze opdrachtgevers. Mede door deze aanpak scoort vb&t over het algemeen bovengemiddeld op huurderstevredenheid. Ook dit jaar heeft dit ertoe geleid dat we door verschillende opdrachtgevers in het zonnetje zijn gezet als beste vastgoedmanager.

De tevredenheid van huurders die een nieuwbouwwoning krijgen is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de oplevering en de nazorg door de aannemer. Gelukkig neemt de bewustwording steeds meer toe waardoor opdrachtgevers steeds meer aan de voorkant afspraken maken over de oplevering en de nazorg. Een slechte oplevering en nazorg betekent niet alleen een valse start maar vergt daarnaast jarenlang extra inzet om de opgelopen ontevredenheid om te buigen in een positieve beoordeling. Nieuwbouwaannemers moeten daarom onderdeel worden van de customer journey om een huurder écht blij te maken met zijn nieuwe woning.